Härdplastutbildning utifrån lagkrav

Härdplastutbildning utifrån lagkrav

Härdplastutbildning, utifrån lagkrav

Visste du att din härdplastutbildning behöver förnyas?
Vår Härdplastutbildning är utformad för personer som leder eller utför arbete där allergiframkallande kemiska produkter förekommer som tex inom fransförlängning och nagelterapeutyrket.

Efter avslutad härdplastutbildning får ni ett intyg på din avslutade teoretiska utbildning i enlighet med AFS 2014:43, samt uppdaterad enligt EU 2020/1149 och AFS 2019:3 Medicinska kontroller i arbetslivet AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker.

Härdplastkursen innehåller:

• Vad är en härdplast?
• Vad innebär de Kemiska arbetsmiljöriskerna
• Psykisk och fysisk arbetsmiljö
• Kemiska hälsorisker
• Skyddsåtgärder
• Genomgång av Säkerhetsdatablad MSDS
• Riskbedömning vid arbete med kemiska produkter
• Hur ser märkningen av de kemiska produkterna ut vs tex kosmetiska produkter. Vad ska man tänka på vid inköp?

År 2015 upphörde den tidigare föreskriften Härdplaster (AFS 2005:18) att gälla och det blev istället en del av föreskriften för Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2014:43). I föreskriften för kemiska arbetsmiljörisker skärptes också kraven för utbildning för de som i sitt arbete arbetar med olika produkter som innehåller:

• Diisocyanater
• Epoxiplastkomponenter
• Organiska syraanhydrider
• Formaldehydhartser
• Metakrylater som ska vara märkta med H317 eller H334
• Akrylater som ska vara märkta med H317 eller H334
• Etyl-2-cyanoakrylat eller metyl-2-cyanoakrylat om arbetet sammanlagt pågår mer än 30 minuter per vecka

I augusti 2020 trädde en ny EU-förordning i kraft som kompletterar de svenska reglerna. Den förordningen gäller i hela Europa och innebär framförallt skärpta krav på utbildning samt tydligare märkning av produkter som innehåller mer än 0,1% monomer diisocyanat. I EU-förordningen framgår följande:

Samtliga produkter som omfattas av EU-förordningen måste märkas med texten “Från och med den 24 augusti 2023 krävs lämplig utbildning före industriellt eller yrkesmässigt bruk”. Den som yrkesmässigt hanterar detta ämne måste säkerställa att den har de kunskaper som krävs för ett säkert arbete genom att genomgå en särskild härdplastutbildning.

Det betyder att du som arbetar professionellt (tar betalt för ditt jobb) inom tex fransförlängning och naglar måste ha en härdplastutbildning. Det är dessutom för din säkerhets skull!

Observera att de arbetsgivare som saknar relevant intyg kommer att beläggas med sanktionsavgifter på 10 000 kr/person. Det är dessutom så att denna utbildning faktiskt är för din och dina anställdas hälsa, säkerhet och välmående också, samt för era kunder såklart.

1
1. Härdplaster – vad är det?

1
2. Arbetsmiljöverkets föreskrifter
20

1
3. Riskbedömning

Härdplast quiz 1

1
Härdplastutbildning Quiz 1
5 questions

4. Ergonomi

1
Ergonomi
30

5. Hygien

1
Basala Hygienrutiner
10

Basala Hygienrutiner

Quiz om Hygien

1
Quiz om Hygien
4 questions

Reflektion

1
Reflektioner

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Course available for 90 days
Get course
Enrolled: 7 students
Lectures: 5
Level: Beginner

Nyhetsbrev

Missa inte våra Nyheter & Erbjudanden på utbildningar!

Archive

Härdplastutbildning utifrån lagkrav

Får det lov att vara en kaka eller två?
På den här webplatsen använder vi cookies för att alla funktioner ska fungera som förväntat. För mer info se våra villkor.