Grundutbildning i Vuxen HLR med Hjärtstartare

Hjärt och Lungräddning med hjärtstartare


Nu kan vi även erbjuda en livsviktig utbildning som alla borde ha! En Kurs i Hjärt och lungräddning och AED startare.

Utbildningen Vuxen HLR med hjärtstartare är den grundläggande HLR-utbildningen och är grunden för alla HLR-utbildningsprogram. Den riktar sig till den breda allmänheten så som idrottsföreningar, företag, privatpersoner mm.

GRUNDUTBILDNING I VUXEN HLR MED HJÄRTSTARTARE ca 3 timmar.

-deltagaren lär sig att självständigt agera om en vuxen person drabbas av hjärtstopp.
-utbildningen består i huvudsak av praktisk träning.
-efter genomförd utbildning skall du kunna utföra Vuxen HLR med hjärtstartare enligt gällande svenska riktlinjer.
-efter godkänd utbildning utfärdas kompetenskort som bevis på utförd utbildning.

Antal deltagare: 2-12
Repetition: Gärna varje halvår men minst en gång om året

Inga förkunskaper krävs

Kursinnehåll
– konstatera hjärtstopp
– larmrutiner
– HLR
– användning av hjärtstartare
– förståelse för vikten av regelbunden träning
– teamträning med scenarioövningar
– luftvägsstopp

Lärandemål i grundutbildning, Vuxen-HLR med hjärtstartare
Efter genomförd grundutbildning skall kursdeltagarna kunna:
– utföra medvetandekontroll
– utföra andningskontroll
– larma 112
– bestämma sig för att använda hjärtstartaren
– starta och ansluta hjärtstartaren
– följa enkla instruktioner från hjärtstartaren
– utföra HLR.

Lärandemål i grundutbildning, Luftvägsstopp.
Efter genomförd grundutbildning skall kursdeltagarna kunna:
– bedöma skillnaden mellan effektiv hosta/milt luftvägshinder och ineffektiv hosta/allvarligt luftvägshinder
– utföra ryggslag och buktryck på stående eller sittande person med ineffektiv hosta/allvarligt luftvägshinder
– utföra HLR på liggande eller medvetslös person med luftvägsstopp.

Instruktör godkänd av Hjärt och lungräddningsrådet; Sophia Eliases